🎯 DropZone - dra och släpp PBN-filer.

Namnen i varje PBN sparas som SIN EGEN excel-fil.

🎯 DropZone - dra och släpp PBN-filer.

Samtliga namn i samtliga filer slås samman och sparas som EN ENDA excel-fil.